Integritetspolicy

Svenska Samlarprodukters integritetspolicy

Svenska Samlarprodukter AB med organisationsnummer 556794-4086 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. Svenska Samlarprodukter behandlar kunders och anställdas personuppgifter i enlighet med de regler som vid varje tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

Vilka personuppgifter hanteras?

De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de personuppgifter på kunder som används i samband med försäljning, marknadsföring och reklamationsärenden.

Behandling av uppgifter innan du blir kund?

Innan du blir kund har vi även en sida om hur dina cookies hanteras på hemsidan. Läs mer här.

Vilken typ av data samlar Svenska Samlarprodukter in och hur lagras data?

Svenska Samlarprodukter samlar in, lagrar och bearbetar personuppgifter enligt ovan i strukturerat material. Detta sker i elektronisk form i programmen CallMaker och i MS Office Excel samt i anteckningar i pappersformat.

Vid köp av Svenska Samlarprodukters erbjudande kan följande personuppgifter registreras:

· namn
· personnummer
· adress
· telefonnummer
· e-postadress
· inköp som kunden gjort
· uppgifter vid utebliven betalning
· uppgifter om försäljningsaktiviteter

För anställda registreras följande personuppgifter:

· namn
· personnummer
· adress
· telefonnummer
· e-postadress
· löneutbetalning (inkomst och skatt)

Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är att uppfylla:

· avtal med anställda och kunder
· fakturering
· bokföring
· marknadsföring
· försäljning
· reklamationshantering
· säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor
· affärsutveckling (utveckling av erbjudande)
· kund- och marknadsanalys

Hur länge sparar Svenska Samlarprodukter personuppgifterna?

Svenska Samlarprodukter sparar bara personuppgifterna så länge som krävs för att våra produkter ska kunna säljas och våra skyldigheter mot de anställda ska uppfyllas. Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer och praxis för gallring och lagring följs.

Personuppgifter i kundregistret gallras då uppgiften inte längre är aktuell för försäljning och marknadsföring. Beslut om detta fattas av IMY.

Personuppgifter tas omedelbart bort på begäran av de registrerade. Undantag görs för ekonomisk transaktionskopplad data.

Överföring av kunddata till tredje part

Kundregistret hanteras i Call Maker som erbjuds av leverantören, vilken ansvarar enligt GDPR för skyddet och hanteringen av dessa uppgifter. Hemsidans information lagras hos leverantören för hemsidans drift och ansvarar för skydd samt hantering av dessa uppgifter.

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Behandling

Leverantör

Plats

Beställning via hemsidan

Klarna

Inom EU

Examinare AB

Inom EU

Kontakt via e-post

Examinare AB

Inom EU

Cygrids Communications AB

Inom EU

Kundregister

Visma SPCS AB

Inom EU

Postala utskick

Postnord

Inom EU

Telekommunikation

CM Software AB

Inom EU

Säkerhet

Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer Svenska Samlarprodukter inte att överföra personuppgifter till tredje part.

Svenska Samlarprodukter upprätthåller strikta, fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som hanteras i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseende personuppgiftsbehandlingen.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är Andreas Schwaner.

Andreas Schwaner
Biografgatan 11
218 54 Klagshamn

Denna webbsida använder Cookies. Läs mer under vår sida för Cookies.

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart